Hệ nấu bia thủ công

Bia thủ công đã và đang được ưu chuộng tại Việt Nam và trên thế giới trong những năm gần đây. Tại Việt Nam có khá nhiều hãng bia thủ công tạo ra vô số dòng bia, mùi vị khác nhau. Góp phần vào quá trình tạo ra các dòng bia thủ công là hệ thống máy móc nấu bia thủ công