Hệ nấu bia mini

Hệ nấu bia mini là một bộ sản phẩm nấu bia thủ công chất lượng cao. Bộ sản phẩm làm cho công việc ủ men ngũ cốc dễ dàng hơn và thuận lợi hơn ngay cả với những người mới bắt đầu vào việc nấu bia thủ công. Machinex sẽ hỗ trợ bạn tạo ra những sản phẩm bia mang hương vị của riêng bạn.