Dây truyền sản xuất nước yến công suất 12.000 lon/h

Dây chuyền công nghệ sản xuất nước yến đóng lon, nước yến đóng chai hũ Áp dùng: Dùng để chế biến sản xuất và chiết rót nước yến đóng lon, đóng chai hủ….. Tính năng: – Từ công đoạn pha chế đến chiết rót đóng gói được điểu khiển bằng PCL, Một số hình ảnh bồn trộn pha chế sản phẩm: Hệ thống trộn: Bồn trung chuyển: Hệ thống xử lý nước sản xuất nhà máy: …