Chảo xào Sa Tế công nghiệp

Chảo xào sa tế công nghiệp được thiết kế 3 lớp với cánh khuấy lệch tâm vét sát thành. Đây cũng được coi là NỮ HOÀNG CỦA MỌI LOẠI CHẢO với khả năng sên xào tự động đa năng