Chảo chiên tóp mỡ tự động

Chảo chiên tóp mỡ tự động do inox Thanh Hưng sản xuất đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của sản phẩm Tóp mỡ làm ra, Lượng mỡ thu được nhiều, vàng đẹp, đồng thời tóp kiệt mỡ, vàng và ròn tan