Máy lột, bóc, tách vỏ Hành Tỏi

Máy lột, bóc, tách vỏ Hành Tỏi tự động hay còn gọi là Máy lột, bóc, tách vỏ Hành Tỏi công nghiệp. Đây là một trong số 5 Máy cơ bản cần thiết nhất của Dây chuyền sản xuất Hành tỏi phi công nghiệp tự động.