Chảo Chiên Hành – Chảo Phi Hành

Chảo chiên hành hay còn gọi là Chảo phi hành, Máy phi hành được inox Thanh Hưng thiết kế chuyên dụng để dùng phi hành tỏi, làm hành tỏi khô phi