Nồi nấu nước đường công nghiệp

Nồi nấu nước đường công nghiệp 1500 lít hay còn gọi là Thùng khuấy nước đường gia nhiệt hay Bồn khuấy nước đường gia nhiệt. Đây là loại máy khuấy 3 lớp gia nhiệt cách thuỷ bằng dầu. Cũng là loại Nồi nấu cánh khuấy cao cấp nhất hiện nay với các ưu điểm vượt trội: không bén khét, tự động hoá, năng suất cao