Máy trộn bột khô lục giác

Máy trộn bột khô lục giác là thiết trộn đa năng, có thể trộn đều các nguyên liệu khác nhau, đặc biệt sẽ phát huy hết tác dụng khi dụng để trộn tẩm gia vị hay ôm áo thực phẩm